Bundestag election 2013

This constituency includes

  • Landkreis Deggendorf
  • Landkreis Freyung-Grafenau

Karte des Wahlkreises 227